Apie mus

Šaknys

1960 m. lapkičio 22 d. Vilniuje, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos posėdžių salėje, įvykusiame Respublikos rajonų ir miestų Gamtos Apsaugos Draugijos delegatų susirinkime įsteigta Lietuvos gamtos apsaugos draugija. Netukus po Lietuvos gamtos apsaugos draugijos įkūrimo, 1960 m. išrenkamas gamtos apsaugos Vilniaus miesto valdybos pirmininkas K. Balevičius.

1963 m. Vilniaus m. Darbo deputatų tarybos Vykdomasis komitetas priemė sprendimą sudaryti organizacinį komitetą dėl Vilniaus gamos apsaugos draugijos steigimo.

Vilniaus gamtos apsaugos draugijos (toliau VGAD) veikloje aktyviai dalyvavo: K. Balevičius, J. Minkelis, J. Kazlauskas, D. Galvydytė, I. Daujotaitė, J. Jaskonis, D. Petrauskas, G. Pauliukevičius, E. Šapokienė, K. Jankevičius, ir kt.

VGAD pagrindinės veiklos – Vilniaus m. aplinkosauginių konferencijų organizavimas, Vilniaus miesto ir jo apylinkėse esančių draustinių bei parkų tyrinėjimai, parodos, metodinės paramos teritorijų sutvarkymui, apželdinimui teikimas, gamtosauginės literatūros leidimas.

Iki 1991 m. Vilniaus gamos apsaugos draugija veikė Lietuvos gamtos apsaugos draugijos Vilniaus skyriaus teisėmis. 1991 m. Vilniaus gamtos apsaugos draugija atsiskyrė nuo Lietuvos gamtos apsaugos draugijos ir tapo savarankiška visuomenės organizacija. Draugijos pirmininku išrinktas R. Pakalnis, pirmininko pavaduotoja – V. Laurukėnienė. Draugija jungė vilniečius, norinčius aktyviai saugoti gamtą ir žmogaus gyvenamąją aplinką.

1996 m. įkurtas jaunimo klubas, kurio pagrindą sudarė VU Gamtos fakulteto studentai.

Nuo VGAD jaunimo klubo iki AIC

1996 m. studentų grupė prisijungė prie Vilniaus gamtos apsaugos draugijos ir pradėjo savo darbą kaip Jaunimo klubas. 1999 m. balandžio 2 d. VGAD jaunimo klubas buvo įregistruotas kaip nepriklausoma NVO. Organizacija vienijo beveik 30 aktyvių narių. Į ekologinio švietimo projektus buvo įtraukiami vilniečiai, ypač aktyviai veikė studentai, mokiniai ir mokytojai. Kaip pavyzdį galima paminėti projektą „Vanduo mūsų gyvenime“ (remtas „Coalition Clean Baltic“), kur mokiniai kartu su mokytojais rinko informaciją apie vandens tiekimo sistemą, geriamąjį vandenį, nuotekų valymą. Kartu su mokslininkais ir studentais jie turėjo galimybę atlikti tyrimus laboratorijose. Mokiniai pristatė informaciją moksleivių konferencijoje. Vėliau projekto dalyviai buvo pakviesti į ekskursijas į nuotekų valyklą, hidroelektrinę, dalyvavo seminaruose „Geriamasis vanduo“, „Nuotekų valymas“, „Hidroenergija ir poveikis aplinkai“. Bendras darbas su mokslininkais ir studentais buvo labai naudingas abiem pusėms.

Taip pat aktyviai veikta Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“, tarptautinių organizacijų „Youth Environmental Europe“, „Northern Alliance for Sustainability“, „Coalition Clean Baltic“, AVA tinklo veiklose.

2002 m. lapkričio18 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimu buvo pakeistas organizacijos pavadinimas. VGAD jaunimo klubas tapo Aplinkosaugos informacijos centru, kurio vienu iš pagrindiniu tikslu įvardintas aplinkosauginės informacijos teikimas visuomenei. Įgyvendintų projektų sąrašas yra čia.Šiandien

Šiuo metu aktyviai dalyvaujame visuomeninėje aplinkosaugoje, esame Aplinkosaugos koalicijos vienu iš steigėjų ir nariu.

Konsultuojame gyventojus, besikreipiančius aktualiais aplinkosaugos klausimais. Organizacijoje visi dirbame savanoriškai.

Orgnaizacijos vadovas - viena iš organizacijos pradininkų Jurgita Rosinskienė.

Rašykite mums apicentras@gmail.com.

Čia rasite veiklos ataskaitas2019, 2020, 2021 metus.