Fairtrade

Viršuje - AIC organizuota Sąžiningos prekybos akcija "Šokolado turas Vilniuje" (2015)

Apačioje - AIC organizuotos Fairtrade dienos Vilniuje (2009)

Sąžininga prekyba (angl. Fairtrade)

Sąžiningos prekybos ženklo naudojimu siekiama išskirti produktus, kuriuos gaminant buvo atsižvelgta į trečiojo pasaulio šalių socialines problemas. Trečiojo pasaulio šalyse, tokiose kaip Indonezija, Tanzanija, Etiopija gamintojai negauna pelnyto atlygio už tiekiamus produktus ir negali iš to pragyventi, kurti geresnių gyvenimo sąlygų savo šeimai ir bendruomenei. Taip yra todėl, kad paprastai produkcija iš vietinių plantacijų darbininkų yra superkama per tarpininkus, kurie už ją moka pačią mažiausią kainą.

Skirtingai nuo labdaros teikimo trečiosioms šalims, kuri priklauso nuo aukotojų, sąžininga prekyba siūlo geresnį būdą patiems ūkininkams, darbuotojams bei jų šeimoms pagerinti savo pragyvenimą.

Sąžiningos prekybos judėjimas neskatina pirkti besivystančių šalių ūkininkų sukurto produkto iš labdaringų paskatų. Jis remiasi nuostata, kad emociniai veiksniai pradeda daryti įtaką, kai kaina ir kokybė yra konkurencingos. Taigi, pirkdami sąžiningos prekybos ženklu pažymėtas prekes kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie vystomojo bendradarbiavimo.

Kas yra Sąžininga prekyba?

Sąžininga prekyba (angl. Fairtrade) yra prekybos partnerystė, pagrįsta dialogu, skaidrumu ir pagarba, kuria siekiama didesnio teisingumo tarptautinėje prekyboje. Taip yra prisidedama prie stabilaus vystymosi, siūlant geresnes prekybos sąlygas, ir užtikrinant stabilumą nepalankioje padėtyje esantiems trečiųjų šalių ūkininkams.

Pagrindiniai Sąžiningos prekybos sistemos tikslai:

 • Užtikrinti sąžiningas rinkos kainas besivystančių šalių smulkiesiems gamintojams;

 • Prisidėti prie darbo sąlygų gerinimo;

 • Užtikrinti besivystančių šalių gamintojams tiesioginius prekybos mainus (be tarpininkų);

 • Prisidėti prie besivystančių šalių bendruomenių vystymosi;

 • Saugoti aplinką.

Žmonės pirkdami sąžiningos prekybos ženklu pažymėtus gaminius remia smulkius gamintojus iš besivystančių Afrikos, Azijojos, P. Amerikos ir kitų pasaulio šalių. Jie gali būti tikri, kad prie jų nusipirktos sąžiningos prekybos ženklu pažymėtos prekės pagaminimo prisidėję darbininkai gauna sąžiningas algas, dirba geromis sąlygomis, jiems užtikrinamos stabilios produkcijos supirkimo kainos, su gamintojais sudaromi ilgalaikiai, stabilūs kontraktai. Sąžiningos prekybos ženklu pažymėtos prekės yra pagamintos nepažeidžiant žmogaus teisių, ekologinių reikalavimų, griežtai draudžiant priverstinį vaikų darbą.

Trečiojo pasaulio šalių gamintojams, dalyvaujantiems Sąžiningos prekybos sistemoje, garantuojama minimali kaina ir socialinė premija priklausanti nuo sąžiningos prekybos ženklų pažymėtų prekių pardavimų. Iš premijų gaunami pinigai investuojami į bendruomenės poreikių įgyvendinimą (paprastai daugiausiai dėmesio skiriama mokymuisi ir sveikatos priežiūrai).

Sąžiningos prekybos judėjimo pradžia

Sąžininga prekybos judėjimas prasidėjo kaip partnerystė tarp nekomercinių importuotojų, mažmenininkų Šiaurėje ir smulkių gamintojų besivystančiose šalyse. Tuo metu daugelis smulkiųjų trečiųjų šalių ūkininkų kovojo prieš žemas rinkos kainas ir didelę priklausomybę nuo tarpininkų. Sąžininga prekyba jiems sudarė galimybę tiesiogiai bendradarbiauti su Šiaurės šalimis apeinant tarpininkus ir taip užsitikrinant aukštesnes kainas ir aukštesnį pragyvenimo lygį. Nuo to laiko, įvairiose šalyse atsirado vis daugiau alternatyvių prekybos organizacijų, kurios propoguodamos sąžiningą prekybą bendradarbiavo su smulkiaisiais besivystančių šalių ūkininkais.

1997 metais buvo įkurta skėtinė Sąžiningos prekybos sertifikavimo organizaciją (FLO), kurios tikslas nustatyti bendrus sąžiningos prekybos standartus, veikimo kryptis bei tikslus ir taip suvienodinti sąžiningos prekybos judėjimus skirtingose šalyse.

2002 metais Sąžiningos prekybos žymėjimo organizacija įvedė naują tarptautinį sąžiningos prekybos prekių žymėjimo ženklą, kuris tapo plačiai žinomas daugelyje šalių. Šis ženklas yra naudojamas daugeliui skitingų produktų žymėti.

Sąžiningos prekybos produktai

Pagrindinis Sąžiningos prekybos sistemos tikslas yra pagerinti socialiai nuskriaustų gamintojų padėtį besivystančiose šalyse, todėl sąžiningos prekybos ženklų pažymėtų produktų diapazonas pirmiausia susideda iš tipiškų žemės ūkio produktų.

Šiuo metu yra 18 skirtingų produktų kategorijų, kuriems taikoma Sąžiningos prekybos sistema. Labiausiai žinomi ir daugiausiai perkami sąžiningos prekybos produktai yra:

 • Bananai

 • Kava

 • Medvilnė

 • Gėlės

 • Švieži vaisiai

 • Sultys

 • Sportiniai kamuoliai

 • Vynas

 • Arbata

 • Riešutai

 • Cukrus

 • Prieskoniniai ir vaistiniai augalai

 • Kakava

 • Ryžiai