Projektai

Įgyvendinti projektai

 • 1999 Ekonomikos globalizacija ir poveikis aplinkosaugai (SIDA)

 • 2000 Vanduo žmogaus gyvenime ir mieste (Švarios Baltijos Koalicija)

 • 2000 Eime kartu gamtos keliu (Vilniaus m. savivaldybė)

 • 2000 NGO vaidmuo tvarkant atliekas Lietuvoje (finansuojamas DANCEE)

 • 2001 Aplinkosaugos teisė pasaulyje ir Lietuvoje (SIDA)

 • 2001-2002 NVO, dirbančių GMO srityje, tinklo kūrimas Baltijos šalyse (Regioninis aplinkos centras Rytų ir Centrinei Europai)

 • 2001 ES plėtra ir GMO (Jenifer Altman fondas)

 • 2002 Ekologinis ūkininkavimas prieš GMO (Fonds 3000 ir Blueridge Institute)

 • 2002 –2003 Atliekos – ne šiukšlės (Regioninis aplinkos centras Rytų ir Centrinei Europai)

 • 2002-2003 Natura 2000 Verkių regioniniame parke (Šiaurės Šalių Taryba)

 • 2003 Žmogiškųjų resursų stiprinimas visuomeninėse aplinkosauginėse organizacijose (Baltijos – Amerikos partnerystės programa)

 • 2004-2005 „Senolių medžių kaip kultūros paveldo objektų ir specifinės biologinės įvairovės buveinių išsaugojimas“ (PHARE 2002 Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jûros regione programa)

 • 2004-2005 Šikšnosprnių žiemaviečių apsauga Vilniuje ir jo apylinkėse (JTVP PAF MPP)

 • 2006-2007 Aukštapelkės atkūrimas Aukštumalos telmologiniame draustinyje (JTVP PAF MPP)

 • 2006-2008 Informuota visuomenė – darnios plėtros garantas (APVA)

 • 2008 Europiečių žaliosios atostogos (paslaugų sutartis su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje)

 • 2008 Baltarusijos aplinkosauginių NVO stiprinimas tolydžios plėtros srityje (Šiaurės Šalių Taryba)

 • 2008-2009 Sąžininga prekyba – priemonė globaliajam švietimui (Olandijos karalystės ambasada)

 • 2007 Bendruomenės ekologinio ugdymo priemonių komplekso įgyvendinimas (paslaugų sutartis – Vilniaus m. savivaldybės administracija)

 • 2009-2010 Aplinkos būklės gerinimas, stiprinant Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koaliciją (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema)

 • 2014-2015 Šokolado turas (Make Chocolate Fair) (Europos Komisija)