Projektai

Projektas "Aplinkosauginių NVO pajėgumų didinimas, siekiant efektyviai dalyvauti anglies pėdsako kompensavimo mechanizmų diegimo ir taikymo procesuose Lietuvoje"

Projekto tikslas – sustiprinti Lietuvos aplinkosauginių NVO gebėjimus efektyviai dalyvauti anglies pėdsako kompensavimo mechanizmų diegimo ir taikymo procesuose Lietuvoje, tokiu būdu kuriant schemas, užtikrinančias NVO veiklos finansinį tvarumą bei verslo įsitraukimą į gamta pagrįstų sprendimų įgyvendinimą ne tik mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, bet ir skatinant jų absorbciją, didinant prisitaikymą prie klimato kaitos bei saugant biologinę įvairovę.

Projekto metu numatomos pagrindinės veiklų grupės:

1. Aktyvus darbas rengiant ŠESD emisijų kompensavimo standarto projektą bei jo pristatymas ir aptarimas su suinteresuotomis grupėmis, pastabų nagrinėjimas, dokumento tobulinimas, suderinamumo su nacionaliniais teisės aktais, kitų institucijų parengtų dokumentų peržiūra ir komentarų teikimas.

2. Pelkių atstatymo priešprojektinių pasiūlymų parengimas ir derinimas, praktiniai pelkių atkūrimo darbai.

3. Organizacijų vidinių resursų stiprinimas: kompetencijų didinimas (patirties apsikeitimo vizitas, dirbtuvės, mokymai), taip pat ilgalaikių strategijų komunikacijos bei lėšų paieškos srityse parengimas ir įgyvendinimas.

4. Informacijos apie klimato kaitos švelninimą, ŠESD emisijų išvengimą ir savanorišką anglies pėdsako kompensavimo mechanizmą sklaida.

Projektas ilgalaikėje perspektyvoje atvers galimybes Lietuvos NVO prisidėti prie Lietuvos savanoriško anglies pėdsako kompensavimo mechanizmo kūrimo, siekiant abipusės naudos, skaidraus ir efektyvaus proceso, o projekto metu sustiprintos kompetencijos įgalins organizacijas lanksčiau ieškoti tiek individualių, tiek verslo rėmėjų, ir taip užsitikrinti tolesnį NVO finansinį ir veiklos tvarumą.​


Projekto pagrindinis partneris - Pelkių apsaugos ir atkūrimo fondas.


Projekto trukmė – 2022 05 01 - 2022-12-30

Projektui skirta suma – 53 255.64 Eur. Projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija​.


Vilniaus darželinukams – naujos gamtinės patirtys 2022 metais


Aplinkosaugos informacijos centras pradeda įgyvendinti naują projektą „Vilniečių ekologinio sąmoningumo didinimas ir įtraukimas į aplinkos apsaugos veiklas”. Projektas skirtas Vilniaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bei darželių pedagogams, tačiau neabejotinai projekto naudą pajus ir visa vilniečių bendruomenė.

Pagrindinis dėmesys šiame projekte skiriamas vabzdžių apdulkintojų apsaugai. Juk vabzdžiai apdulkintojai yra įvairi ir plačiai paplitusi žemės biologinės įvairovės dalis, atliekanti ekosistemose gyvybiškai svarbias apdulkinimo funkcijas. Vertinama, kad net apie 75 proc. pagrindinių pasaulio maistinių kultūrų ir 85 proc. laukinių augalų priklauso nuo apdulkinančių vabzdžių. Deja, vabzdžių apdulkintojų populiacijas itin mažina sparčiai besiplečiantys miestai ir buveinių praradimas, intensyvus ūkininkavimas bei pesticidų naudojimas, klimato kaita ir invazinių rūšių plitimas. Moksliniai tyrimai rodo, kad laukinių vabzdžių apdulkintojų populiacijos labai sumažėjo per pastaruosius kelis dešimtmečius visoje Europoje.

Retas vilnietis susimąsto apie apdulkintojų svarbą mieste: kad šie vabzdžiai yra būtini sveikai ir gyvybingai aplinkai užtikrinti: užtikrina augalų dauginimąsi, laukinių gyvūnų išlikimą sudarydami sąlygas rasti maisto (pvz., uogų, vaisių, sėklų), net kuriant miesto daržus be šių vabzdžių neverta tikėtis gero derliaus. Akivaizdu, kad nesuprantant apdulkintojų svarbos, neįmanoma sudaryti sąlygų jų išsaugoti, todėl būtina didinti vilniečių ekologinį sąmoningumą, atsakomybės jausmą ir suteikti žinių, ką galime ir turime daryti, kad išsaugotume šiuos gyvybiškai svarbius vabzdžius Vilniuje.


Projekto metu planuojamos edukaciniai žygiai darželinukams, stalo žaidimo ir knygelės leidyba, konkursai ir Aplinkos dienos šventė.

Projekto partneris – Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija.

Tai Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas.

Įgyvendinti projektai

 • 1999 Ekonomikos globalizacija ir poveikis aplinkosaugai (SIDA)

 • 2000 Vanduo žmogaus gyvenime ir mieste (Švarios Baltijos Koalicija)

 • 2000 Eime kartu gamtos keliu (Vilniaus m. savivaldybė)

 • 2000 NGO vaidmuo tvarkant atliekas Lietuvoje (finansuojamas DANCEE)

 • 2001 Aplinkosaugos teisė pasaulyje ir Lietuvoje (SIDA)

 • 2001-2002 NVO, dirbančių GMO srityje, tinklo kūrimas Baltijos šalyse (Regioninis aplinkos centras Rytų ir Centrinei Europai)

 • 2001 ES plėtra ir GMO (Jenifer Altman fondas)

 • 2002 Ekologinis ūkininkavimas prieš GMO (Fonds 3000 ir Blueridge Institute)

 • 2002 –2003 Atliekos – ne šiukšlės (Regioninis aplinkos centras Rytų ir Centrinei Europai)

 • 2002-2003 Natura 2000 Verkių regioniniame parke (Šiaurės Šalių Taryba)

 • 2003 Žmogiškųjų resursų stiprinimas visuomeninėse aplinkosauginėse organizacijose (Baltijos – Amerikos partnerystės programa)

 • 2004-2005 „Senolių medžių kaip kultūros paveldo objektų ir specifinės biologinės įvairovės buveinių išsaugojimas“ (PHARE 2002 Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jûros regione programa)

 • 2004-2005 Šikšnosprnių žiemaviečių apsauga Vilniuje ir jo apylinkėse (JTVP PAF MPP)

 • 2006-2007 Aukštapelkės atkūrimas Aukštumalos telmologiniame draustinyje (JTVP PAF MPP)

 • 2006-2008 Informuota visuomenė – darnios plėtros garantas (APVA)

 • 2008 Europiečių žaliosios atostogos (paslaugų sutartis su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje)

 • 2008 Baltarusijos aplinkosauginių NVO stiprinimas tolydžios plėtros srityje (Šiaurės Šalių Taryba)

 • 2008-2009 Sąžininga prekyba – priemonė globaliajam švietimui (Olandijos karalystės ambasada)

 • 2007 Bendruomenės ekologinio ugdymo priemonių komplekso įgyvendinimas (paslaugų sutartis – Vilniaus m. savivaldybės administracija)

 • 2009-2010 Aplinkos būklės gerinimas, stiprinant Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koaliciją (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema)

 • 2014-2015 Šokolado turas (Make Chocolate Fair) (Europos Komisija)