Paremkite

Mums reikalinga jūsų parama. SKIRKITE AIC 1,2 proc. PAJAMŲ MOKESČIO UŽPILDĘ MOKESČIŲ DEKLARACIJĄ

Kaip užpildyti ir pateikti formą FR0512, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema:

1. Įeiti į savo internetinį banką ir pasirinkti elektroninį deklaravimą.

2. Užpildyti formą FR0512 (versija 05):

- 5 laukelyje (Mokestinis laikotarpis) įrašykite 2021 (paramą skiriate nuo praėjusiais metais sumokėtopajamų mokesčio)

- 6S laukelyje (Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams) uždėkite varnelę

- E1 laukelyje (Gavėjo tipas) įrašykite 2

- E2 laukelyje (Gavėjo identifikacinis numeris) įrašykite 124707686

- E3 laukelyje (Mokesčio dalies paskirtis) įrašykite PARAMA VEIKLAI

- E4 laukelyje (Mokesčio dalies dydis) įrašykite 1,2 (jei visą paramą skiriate Aplinkosaugos informacijos centrui)

- E5 laukelyje (Mokesčio dalį skiriu iki) įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą (pvz. 2022, 2023, 2024 arba 2025). Jeigu paramą skiriate tik vieneriems metams, laukelio pildyti nereikia

3. Visa tai reikia atlikti iki gegužės 2 d.

VMI primena, kad nuo šių (2022 m.) bus priimami tik elektroniniu būdu pateikti prašymai. Popieriuje užpildyti prašymai atsiųsti paštu ar įteikti mokesčių administratoriui nebus nagrinėjami. Gyventojai, neturintys techninių priemonių (pvz. interneto prieigos ar kompiuterio), galės pasinaudoti Viešais interneto prieigos taškais (toliau - VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose ir prisijungę prie EDS pateikti prašymą.

Daugiau informacijos apie elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) – https://deklaravimas.vmi.lt

Detalios formos FR0512 pildymo taisyklės

Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) pagalba >>

Galimi 3 deklaravimo būdai per EDS. Rekomenduojame rinktis pildymą portale >>