Pelkių apsauga

Kodėl svarbu atkurti ir išsaugoti pelkes?


Pelkės dengia vos 3 proc. pasaulio sausumos ploto, tačiau jų durpių kloduose sukaupta net 2 kartus daugiau organinės anglies nei visuose planetos miškuose. Nors sveikos ir gyvybingos pelkės laikomos mūsų klimato sergėtojomis, tačiau per pastaruosius 50 metų pasaulyje jos nyksta 3 kartus sparčiau nei miškai. Per XX a.

Lietuvoje dėl sausinimo buvo pažeista apie ⅔ šalies pelkių, o iki šiol jų atkurta tik apie 1 proc.

Pelkių vertė ir svarba labai didelė. Daugybė jų gamtai ir žmonijai svarbių funkcijų vadinama ekosisteminėmis paslaugomis, kurios susijusios su:

  • biologinės įvairovės išsaugojimu;

  • vietos oro formavimu (mažina oro temperatūros svyravimus, jį valo, didina oro drėgnumą ir rūko tikimybę);

  • gėlo vandens valymu (gerina vandens kokybę, valydamos vandenį nuo teršalų, ypač intensyvios žemdirbystės regionuose) ir kaupimu (potvynių, sausrų ir durpynų gaisrų rizikos prevencija);

  • dirvos erozijos ir durpių klodo suslūgimo prevencija;

  • vertingų atsinaujinančių gamtos išteklių, kuriuos galima naudoti energetinėms reikmėms, gaminant pašarus, statybines medžiagas, maisto ir farmacijos pramonėje, amatininkystėje ir kt., teikimu;

  • estetika, rekreacija, sveikatinimu, mokslu ir kt.

___________________________________________________________________________________


Natūralios ir atkurtos pelkės svarbios klimato apsaugai, nes jos efektyviai sugeria anglies dioksidą iš atmosferos ir patikimai jį kaupia organinės anglies saugyklose – durpėse. O štai nusausintose pelkėse durpės skaidosi ir į atmosferą išsiskiria šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD: anglies dioksidas, azoto oksidai), o dirvožemis pasipildo maistinėmis medžiagomis, skatinančiomis sumedėjusios augalijos vystymąsi. Išvešėję medžiai ir krūmai išgarina didelius kiekius pelkei gyvybiškai būtinos drėgmės ir dar labiau spartina durpės klodo irimą bei klimato kaitą sukeliančių dujų išsiskyrimą. Todėl vykdomi gamtotvarkos darbai (gruntinio vandens lygio atkūrimas, sumedėjusios augalijos šalinimas ir kt.) padeda atkurti pažeistų pelkių gyvybingumą ir sumažinti ŠESD emisijas. Iš hektaro ekvivalento per metus sumažėjęs 10-15 t CO2 prilygsta emisijoms, kurias išskiria vidutinės klasės lengvasis automobilis, nuvažiavęs 40 000 - 60 000 km!


Daugiau apie pelkių atkūrimą ir CO2 pėdsaką skaitykite leidinyje "Pelkių fondo ir verslo partnerystė".


Piešinyje schema "Anglies ciklas natūraliose pelkėse ir sausinimo pažeistuose durpynuose" (adaptuota pagal Jan Peters, Michaelio Zukovo gamtos apsaugos fondas (Vokietija), Iliustracijos autorius Nieves Lopez Izquierdo (2017) (www.grida.no/recources/12532)