Ekologinis švietimas

Ištrauka iš leidinio "Mes skolingi gamtai":

KODĖL REIKIA SAUGOTI GAMTĄ?

Jūratė ir Kastytis yra dvyniai, jie mokosi ketvirtoje klasėje. Jūratė – stropi mokinė, o jos broliui labiau rūpi sportas. Todėl ruošiantis gamtos pamokoms jam kyla daug klausimų. Gerai, kad sesutė visada gali atsakyti.

– Kodėl reikia saugoti gamtą, – klausia sesers Kastytis. – Argi gamta negali pati apsiginti, juk ji tokia galinga.

Jūratė atsidūsta – ir vėl reikia broliui aiškinti. Bet reikia. Ir ji pradeda:

– Seniai seniai, kai žmonės dar buvo gamtos dalis ir sau maisto rasdavo gamtoje, jie teršė tiek nedaug, kad gamta to net nepajusdavo. Paskui ėmė žvejoti ir medžioti, auginti valgomus augalus, o tam reikėjo įrankių, kuriuos pradėjo gamintis iš akmenų, šakų ar gyvūnų kaulų. Jie dažnai lūždavo, įkrisdavo į vandenį ar šiaip likdavo žemėje, taip pavirsdami atliekomis. Pirmieji įrankiai buvo pagaminti iš gamtinių medžiagų, tad jie suirdavo ir sudūlėdavo. Pirmo-sios atliekos buvo gamtinės, organinės kilmės. Tokios kaip dabar mūsų daržo atliekos ar kompostas.

– Ak, taip, – atsiduso Kastytis, – suprantu. Dabar jau pats žinau. Vėliau prasidėjo technikos amžius. Ir tada žmonės ėmė daryti įrankius iš metalo, vėliau išmoko gaminti stiklą, plastmasę ir kitas dar sudėtingesnes medžiagas.

– Teisingai, broliuk. Tu juk žinai, kad dirbtiniu būdu pagamintos medžiagos skyla tik per labai ilgą laiką – dešimtis ir šimtus metų. Todėl gamta ir nebegali pati susidoroti. Be to, Žemėje labai daug gyventojų – beveik 6,8 milijardo, daugelis jų gyvena miestuose. Todėl ir vanduo, ir oras, ir dirvožemis palaipsniui vis labiau užteršiamas. Juk atliekos ilgai nesuyra: popierius – 2 metus, konservų dėžutės –90 metų, plastiko pakuotės – 200 metų, o stiklas – net 900 metų!

O rytoj vaikų laukia gamtos pamokos. Tad jie susėda ir skaito, kas parašyta vadovėliuose.

Įdomu? Perskaitykite apie Jūratės ir Kastyčio patirtį, parsisiųskite knygelę.

Knygelė "Rūpinkis savimi ir aplinka"

Džiaugiamės jums pristatydami knygelę apie aplinkos apsaugą ir atsakingą

vartojimą. Kodėl reikia rūpintis aplinka? Ogi todėl, kad būtumėt sveiki,

laimingi, kad Žemėje būtų gera gyventi ne tik jums, bet ir jūsų vaikams.

Dalį piešinių nuspalvinome mes, dalį palikome jums – pabaikite spalvinti,

sugalvokite knygelės personažų vardus. Knygelę galite parsisiųsti čia.